Stichting Kleindier-Wandelpark Hedel

Het Kleindier-Wandelpark vervult steeds meer een regio functie. Het unieke parkje, gelegen in het centrum van Hedel, trekt niet alleen bezoekers uit de hele gemeente Maastdriel maar ook uit Zaltbommel en alle omringende dorpen. Een prima ontwikkeling. Jong en oud, iedereen geniet van de dieren. Zo kunnen ouderen er soms een hele tijd naar kijken en er mee praten, maar ook de jeugd heeft plezier. En niet te vergeten, de dieren zelf. Zo begroet papegaai Jacco de bezoekers met zang en een dansje. En of het nu om begeleiders van kinderdagverblijven, scholen of buitenschoolse opvang gaat, iedereen is unaniem van mening: een bezoekje aan het park is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind!

Het bestuur van het dierenpark houdt zich bezig met de aan- en verkoop van vogels, het technische gebeuren, het onderhoud, kortom met de hele organisatie. Vorig jaar is het bestuur uitgebreid met Jack van Dongen uit Ammerzoden, zodat het bestuur thans bestaat uit Harry van Oers (voorzitter en penningmeester), Jelle Huisman (secretaris), Bas van Kuijk en Andries Quik (beiden algemeen bestuurslid). Voor de vaste bezoekers van het park zijn Tonnie, Greeld en Driekus bekende gezichten. Dagelijks zijn zij in het park te vinden om de dieren te verzorgen, eten te geven en natuurlijk om de kooien schoon te houden. Ook halen ze het voer op. Bakkersland sponsort brood en Jumbo groenten en fruit.

Het park is in 1978 opgezet door vrijwilligers en is gratis toegankelijk voor iedereen. Het wordt grotendeels financieel draaiende gehouden door donaties en giften. Ieder jaar rond deze tijd ontvangt u daarom een brief van ons waarin wij u een bijdrage vragen voor het onderhoudsfonds. We zijn erg blij met ieder bedrag, hoe klein ook! U kunt er natuurlijk ook voor kiezen een dier te adopteren. Voor de prijzen kunt u contact opnemen met de medewerkers van de stichting

Mogen de dieren in het Kleindier-Wandelpark ook dit jaar weer op uw financiële steun rekenen? Uw bijdrage kan worden overgemaakt door storting op bankrekeningnummer

NL 84 RABO 0326 0179 68 ten name van Stichting Kleindier-Wandelpark Hedel.

Mede namens de dieren: hartelijk dank voor uw bijdrage!

Schrijver: Stichting Kleindieren Wandelpark