Bolwerken Zaltbommel gerestaureerd

 

De komende jaren restaureert de gemeente Zaltbommel de zeven bolwerken die rondom de stad Zaltbommel liggen. Het Oranjebolwerk en het Lage Singelbolwerk, waarop de muziektent staat, zijn als eerste aan de beurt. De provincie kende de gemeente hiervoor per 1 november een subsidie van €475.000,- toe. Wethouder Simon Buwalda: “Fijn dat de provincie ons initiatief om de groene corridors rond de stad op te knappen steunt met het toekennen van deze subsidie.”

Onderhoud herstelt mooie doorkijkjes

Komende winter wordt gestart met grote onderhoudswerkzaamheden zoals baggeren van de waterpartijen, het weghalen van opschot en snoeiwerkzaamheden. Simon Buwalda: “Hierdoor wordt het een prachtig en net park met mooie doorkijkjes.” De gemeente regelt een structureel beheer van het park vervolgens door hiervoor ‘bolwerkers’ aan te stellen.

 

Ontwerp in overleg gebruikers opstellen

Na dit grote onderhoud stelt de gemeente samen met bewoners, belanghebbenden, deskundigen, ambtenaren en organisaties een definitief ontwerp voor de restauratie van de bolwerken op. Zo is er onder meer de wens om in 2018 de muziektent en omgeving op te knappen, maar die plannen moeten nog nader uitgewerkt en besproken worden. Uitgangspunt voor de werkzaamheden is de parkaanleg van De Virieu in de 19de eeuw. Hij maakte een landschapspark van de bolwerken. Niet met strakke wallen, maar met groene corridors rondom de stond. Ook is er ruimte zijn voor andere invullingen zoals bijvoorbeeld de zitgelegenheid rondom de muziektent.

                              

Geleidelijk alle bolwerken opknappen

Het Rijk wees de Zaltbommelse bolwerken aan als Rijksmonument. De gemeente wil ieder jaar een bolwerk restaureren. Voor de eerste fase Oranjebolwerk en het Lage Singel Bolwerk kan nu door de subsidie van de provincie een start worden gemaakt. Geleidelijk aan komen alle bolwerken aan de beurt. De gemeenteraad stelde structureel geld beschikbaar voor het opknappen van de bolwerken. Wanneer met de volgende bolwerken gestart kan worden, hangt onder andere af van wanneer subsidiegeld beschikbaar is.

Bron: gemeente Zaltbommel

Schrijver: gemeente Zaltbommel